Thursday, 16 September 2010

Habis Gelap Terbitlah Terang

Seorang guru bertanya pada muridnya tentang peribahasa.

Guru: "Apa arti peribahasa habis gelap terbitlah terang, anak-anak?"

Murid: "Itu sih gampang Bu, artinya ketangkep basah…", salah satu murid menjawab.

Guru: "Maksudnya?"

Murid: "Ya maksudnya lagi enak-enak gelap-gelapan, eh lampunya dinyalain."

Guru: "!@*&^@#*^$#*&!"

No comments:

Post a Comment

Beautiful Jewelry